a posílit svou duchovní cestu (série 8 meditačních večerů)

meditace Sanay Roman

leden-duben 2018
čtvrtky 18:00-20:30

Termíny: 11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4.2018

Místo konání: Horní náměstí 47/132, Opava – zde
vstupné 200 Kč (platba na místě)

Jedná se o meditace Sanay Roman, které budu simultánně překládat do češtiny (více viz níže). Můžete si je nahrát.
Anglický kurz Solar radiance (meditace v angličtině) si můžete objednat ve formátu mp3 na www.orindaben.com za 49,95 dolarů (cca 1100 Kč) a každou ze zbývajících 8 meditací pak jednotlivě za 7 dolarů /1 ks, tedy celkem za 56 dolarů (cca 1200 Kč).

Platí se buď předem na 2000268946/2010 nebo na místěrezervace  buď e-mailem kolouchova.kveta@seznam.cz nebo SMS na 608 498 088


Jak večer probíhá?

 • Úvod
 • První meditace večera
 • Vstřebávání, povídání k tématu nebo harmonizování pomocí tibetských mís (koncert, samostatně, ve dvojicích, aktivně či pasivně jak se domluvíme).
  Tibetské mísy jsou nástroj ladění a léčení.


 • Druhá meditace večera
 • Krátké sdílení a rozloučení

  Tyto večery nejsou příliš zaměřeny na povídání a velké sdílení životních příběhů a přesvědčení. Vskutku jde spíše o vnitřní práci. Povznést se, zapracovat na sobě. Ráda bych, aby se zde každý cítil komfortně. Je zcela na každém, kolik toho bude sdílet a povídat o sobě. Ticho je také léčivé. Případně něco milého přečtu nebo povyprávím.


Pro koho je kurz určen?

Doporučuji pro lidi, kteří se sebou již pracují, s meditacemi se nesetkávají poprvé a vyhovují jim. Případně pro nadšené jedince, co to chtějí zkusit. Meditace jsou možná lehce pokročilé, pracují s vnitřním světlem a fungují i když „nic nevidíte a necítíte“. Cíle a záměrem je se napojit na své vyšší já, povznést se a prosvětlit. Naše vnitřní nastavení je totiž gró všeho. Prací na sobě se automaticky zkvalitňují všechny oblasti života. Meditace se dobře doplňují se sérií:  Stát se služebníkem světla.


Meditace Sanay Roman

Hlavní část večera jsou meditace od mé oblíbené autorky Sanay Roman, budu je simultánně překládat do češtiny. Dělám to už  hodně let. je to moje srdcová záležitost. Osobně se jim věnuji od roku 2004 a ve skupinách je vedu od roku 2008. Jedná se o  velmi účinné světelné meditace (trvají zhruba 25 minut). Neznám silnější a efektivnější vedené meditace, které tak dobře pracují s vaší energií, propojují vás s vaším Vyšším Já, zvedají osobní vibrace a díky tomu velmi rychle vedou k naplnění vašich cílů a záměrů. Pokud se jedná o celou sérii, má to ještě větší sílu neboť meditace na sebe navazují a energie se buduje. Dlouhodobější práci preferuji před jednorázovými akcemi. Naplňuje mne i účastníky mnohem více. O síle skupiny ani nemluvě. „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“.  (Mt 18,20). 

 


Pořadí meditací

Večer Téma Meditace
1 Vnitřní vedení Zvýšit své vyzařování (Solar Radiance)
Důvěra ve své vnitřní vedení
2 Intuice Transformovat svůj život světlem (Solar Radiance)
Rozvíjení intuice
3 Vyšší Já Vytvořit kolem sebe více světla (Solar Radiance)
Být svým Vyšším já
4 Bezpodmínečná láska Zrození světla a uvědomění (Solar Radiance)
Vyzařování bezpodmínečné lásky
5 Otevřít své duševní schopnosti Stát se dokonalejším světlem (Solar Radiance)
Otevření všech duševních schopností
6 Telepatické vnímání Osvobodit světlo uvnitř sebe (Solar Radiance)
Telepatické vnímání energie
7 Rozšířit svůj potenciál Zhustit světlo do hmoty – Manifestování skrze světlo (Solar Radiance)
Rozšířit svůj potenciál
8 Setkání s duchovním průvodcem Vytvořit si solární vědomí (Solar Radiance)
Setkání se svým duchovním průvodcem

 

Solar Radiance – o meditacích v sérii

Solární světlo je živoucí zářivá síla světla. Je to světlo duševních úrovní. Vaše uvědomění si tohoto světla a jeho používání v každodenním životě může proměnit každou oblast vašeho života k lepšímu. Solární světlo můžete používat k rozšíření svého vědomí, prohloubení své vize toho, co je možné dosáhnout, mít, dávat a znát. Solární světlo Vám pomůže otevřít svou intuici a zvýšit Vaši schopnost vidět a znát pravdu. Spojit se s cíli a vizí své duše a mnohem víc….
Meditace ze série Solar Radiance jsou úžasná dobrodružství objevování, prozkoumávání a hraní si se solárním světlem. Je to možnost, jak se naučit víc o jeho záření a o tom, jak vnést světlo do své mysli, těla, emocí. Jak vnést světlo do své vůle, svých vztahů a do své schopnosti manifestovat. Jak získat vyšší a jemnější světlo a tím transformovat svůj život.

meditace Sanay Roman

 • Zvýšit své vyzařování – Rozšíříte své vědomí a spojíte ho se solárním světlem. Vnesete světlo do své mysli, emocí a fyzického těla a tím se stanete zářivějším a dokonalejším světlem.
 • Transformovat svůj život světlem – Budeme pracovat s kvalitami solárního světla, abychom transformovali jakoukoliv situaci, okolnosti, návyk nebo blokádu v něco lepšího.
 • Vytvořit kolem sebe více světla – Podíváme se na lidi a situace vašeho života z vyšší perspektivy a rozpoznáte ty, které vaše světlo zvyšují a které ne. Proměníme ty, které vaše světlo snižují tak, aby veškerá energie kolem vás vaše světlo posilovala.
 • Zrození světla a uvědomění – Získáme vhled a pochopení vašeho života, zatímco budeš vnášet světlo tam, kde před tím žádné nebylo. Najdeš nové kroky a objeví se nové nápady, směr a odpovědi včetně toho co je dalšího na řadě v tvoření tvého poslání a tvé cesty k osvícení.
 • Stát se dokonalejším světlem – Budeme pracovat s třemi Mistry, kteří ti pošlou solární světlo a energii, aby rozšířili tvojí schopnost milovat, uvedli tě do souladu s vyšší vůlí a pomohli ti vyjádřit tvou tvůrčí inteligenci.
 • Osvobodit světlo uvnitř sebe – Budeme putovat na speciální místo kde můžeš uvolnit staré myšlenky, přesvědčení, nižší emoce a staré vzorce, které tě drželi od poznání světla. To ti dovolí stát se více vědomým si svého vnitřního vedení a získat nové a posilující vhledy v mnoha oblastech tvého života.
 • Zhustit světlo do hmoty – Manifestování skrze světlo – Najdi věci, které chceš zhmotnit, ve vyšší dimenzi, kde již nyní existují jako světlo. Přidej do nich kvality solárního světla a zhusti toto světlo do hmoty.
 • Vytvořit si solární vědomí – Se solárním vědomím se můžeš naučit nalézat a používat světlo v každém okamžiku. To ti dovolí přitahovat další světlo a stávat se světlem. Toto vědomí světla ti dovoluje vybírat si život na stoupající spirále a zvyšovat své vyzařování s každou volbou, kterou učiníš.

Dalších 8 meditací pro posílení duchovní cesty

 

Důvěra ve své vnitřní vedení „Rozpoznej a nauč se důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Buď sám sobě autoritou v tom, co je pro tebe dobré. Rozšiř své spojení se svým Vyšším já a získej tak větší odvahu. Rozviň svou schopnost vidět skrz iluze a vše, co by tě mohlo blokovat od důvěry ve své vnitřní vedení“.
  Rozvíjení intuice „Nauč se rozvinout svou intuici a staň se vědomým svých impulsů, pocitů, inspirací a myšlenek, které jsou „hlasy“ tvé duše a Božského Já. Následuj svou intuici, můžeš si ušetřit hodiny práce, povede tě k příležitostem, pomůže ti najít odpovědi a mnohem víc. Věnuj pozornost a jednej na základě svých vnitřních zpráv, rozhoduj se jasně“.
  Být svým vyšším Já „Splyň a staň se svým Vyšším Já. Dej sám sobě z této vyšší perspektivy radu a vnes své Vyšší Já do své mysli, těla a emocí, tak abys žil jako své Vyšší Já“.
  Vyzařování bezpodmínečné lásky „Zažij nové úrovně lásky, míru a harmonie s Vesmírem, přáteli, milovanými a s veškerým životem. Staň se přitažlivým pro lidi, úspěch a hojnost. Propojíš svoje srdeční centrum s centrem hlavy, abys zažil moudrou, soucitnou lásku. Přijímej lásku a staň se zdrojem lásky“.
  Otevření senzibilních schopností „Speciální, silná Orinova meditace Vám pomůže probudit Vaše duševní schopnosti a používat je k rozhodování, které Vás vynese na Vaší nejvyšší cestu“.
Telepatické vnímání energie „Můžeš telepaticky přijímat a vysílat a tak komunikovat se svými blízkými. Můžeš se naučit identifikovat energii, kterou jsi do sebe přijal od ostatních a uvolnit jí. Také se můžeš naučit měnit negativní energii v pozitivní“.
Rozšíření svého potenciálu „Jdi za hranice všeho, co sis kdy myslel(a), že je možné mít v jakékoliv oblasti svého života. Otevři se nové vizi sebe sama, nech odejít stará přesvědčení, a rozšiř svůj potenciál směrem k úspěchu. Budeš pracovat s energií, se symboly aj., aby ses mohl(a) stát tím vším, čím můžeš být“.
Setkání se svým duchovním průvodcem „Toto je počáteční cesta k cítění, vidění nebo slyšení svého průvodce. Budeš veden do uvolněného lehkého transu, abys potkal svého průvodce a přijal od něj poselství nebo rady. Použij tuto meditaci k prozkoumání toho, jak jsi připraven na channeling (kanálování). Podobná cesta je obsažena v kurzu Opening to Channel (Otevřít se channelingu/kanálování)“.

 


Vizualizační práce s bílým světlem léčí…

Naplňte své tělo bílým světlem. Naplňte místnost pomyslným bílým světlem…. Nedávné studie zjistily, že zůstat mentálně ve spojení s přítomným okamžikem, zhluboka dýchat a naplňovat přitom tělo pomyslným bílým světlem, ovlivňuje neuropeptidy a podporuje je v přenosu léčivé energie všude, kde je potřeba...“ (Světlo mysli, Silver RavenWolf, str.21, Pragma 2009)

Všechna učení světa o tom mluví již tisíce let… věda to potvrzuje nyní. Pokud ale neprožijeme vlastní zkušenost, tak o tom můžeme číst, vyprávět a nebo slýchat ze všech stran a budou to jen hezká slova…


Tak se těším na společnou praxi. Zkušenost s těmito meditacemi říká, že pokud se do toho pustíte, tak pozitivní výsledky jsou jisté.