V každém z nás je vnitřní žena i vnitřní muž – ženská a mužská energie. To, v jakém jsou poměru či dominanci, se pak odráží na našem chování, preferencích a koho si přitahujeme do života. Nejznámější příklady toho, že se v někom dominantně projevuje opačný princip jsou žena „mužatka“ a zženštilý muž. Tam nám všem jaksi dochází, že mít ženské tělo ještě automaticky neznamená projevovat ženské kvality a naopak.

 Jak tělo zrcadlí energie?

Levá a pravá strana našeho těla zrcadlí ženské a mužské energie. Když se nám například dějí na levé straně úrazy či nemoci, souvisí to pravděpodobně více s naší ženskou částí a jejími úkoly či tématy. A naopak. Na pravé straně našeho těla se více zrcadlí naše mužská energie a její příběh. V tomto případě nezáleží na tom, jestli jsme leváci či praváci.

 Jaká je vaše vnitřní situace?

Vnitřní žena a vnitřní muž

Naše psychika není úplně jednoduchá. Má víc vrstev a částí. Vnitřní žena a muž v ní však hrají nemalou roli. Práce s nimi je základ dobrých vztahů. To, v jakém vztahu vůči sobě jsou náš vnitřní muž a žena, se totiž v našich vztazích zrcadlí.

Mají se rádi? Znají se? Spolupracují? Nebo má každý z nich svou oblast a prostě si moc nepřekážejí? Možná se vlastně ani neznají. Nebo se nedej bože neuznávají, shazují a bojují spolu? Nebo od každého kousek?

Naše specifická vnitřní dynamika (taková jaká skutečně je, ne jaká si myslíme, že je) se pak nějakým způsobem projevuje v našich blízkých i pracovních vztazích. V tomto smyslu jsou druzí naše zrcadla. Každé drama ve vnějším světě, je jen odrazem dramatu ve vnitřním světě.

Začněte nejdřív u sebe

Ve vztazích, jak známo, je lepší začít u sebe. Jak už asi víte, druhého nezměníš, sebe možná… Zharmonizovat své „vnitřní partnerství“ je tedy klíč k harmoničtějším vztahům. Není možné potkat „Pana Božského“, když uvnitř náš žije (a třeba i trochu skrytě působí) pan drsňák alias „mám vše pod kontrolou“. Není možné mít rovnocenný (nebo vůbec nějaký) vztah, když uvnitř nás dominuje a výhradně rozhoduje jen jedna polovina…

Jste-li tedy single, je skvělý čas nastolit v sobě nový řád a přitáhnout tak kvalitativně jiné partnerství než dřív. Jste-li ve vztahu, prací na sobě můžete dosáhnout přirozených změn. Bez tlaku na partnera. Prostě tím, že se zharmonizujete vy sami. Druhý pak dostane více prostoru žít doplňkově to, co možná i dříve chtěl, ale vedle vašeho nastavení „nemohl“ nebo alespoň ne tak snadno.

Jsem přesvědčená, že skutečný milostný vztah začíná uvnitř.

 Pokud se jedna naše část nemůže svobodně a rovnocenně projevovat, nevyužíváme její potenciál a dary. Osvobodit jí ale může znamenat jisté změny zaběhaného vnitřního řádu a tedy i nejistotu (původně dominující část ztratí kontrolu). Změny mohou být samozřejmě i poklidnější a nastolením rovnováhy se velmi často uleví oběma stranám a obě to uvítají.

Vnitřní žena a vnitřní muž

Není na to jízdní řád, je to pestré a moje praxe překypuje desítkami různorodých příkladů. Jedno vím jistě: Takováto vnitřní práce stojí rozhodně za to. Mě osobně se mimo jiné před mnoha lety velmi zharmonizovala moje pracovní oblast, když můj vnitřní muž dostal prostor nezávisle realizovat své touhy a přání. Nejsem zdaleka jediná, kdo zažil podobný obrat k lepšímu v pracovní či partnerské oblasti.


Rovnováha nebo bezpohlavní hermafrodit?

Na seminářích říkávám, že ideálem je mít v sobě vyváženou ženskou a mužskou stránku. Dávat každé z nich ve svém životě prostor. Pak se ale hned lidí zeptám, co si o tom myslí. Neznamená to, že se z nás stanou „bezpohlavníci“? „Vyváženci“, kteří nikoho nepotřebují? Že ženy nebudou skutečné ženy a naopak? Je důležité si takové otázky klást.

Cílem práce s vnitřní ženou a mužem je BÝT PRUŽNÝ.

Umět podle potřeby přecházet z ženských energií do mužských a naopak. Umět se domluvit, plánovat, zaměřit a být aktivní (když je to potřeba). A umět se uvolnit, plynout, cítit, oddat a otevřít přijímání (když je to potřeba). I letadlo má své levé a pravé křídlo, díky nim může letět. Stejné je to s námi, s naším životem, prací, vztahy.

Potřebujeme umět svobodně využívat dary obou částí, mužské i ženské.

Ve vztazích je třeba umět vstoupit do polarit, aby se uchovala vzájemná přitažlivost (= muž by měl být mužem a žena ženou). Jsou ale i okamžiky, kdy spolu chcete jen tak spočívat a něžně být (= oba v ženské energii). Nebo jsou chvíle, kdy je třeba společně naplánovat, co bude k večeři, kam se dá tahle polička a jak se vyřeší tenhle problém, tedy prakticky spolu komunikovat (= oba v mužské energii).

Když oba partneři mají svobodu a harmonii svých dvou polarit uvnitř, vztah plyne mnohem lépe a radostněji. A to z dlouhodobého hlediska stojí za to. Krátkodobě může totiž fungovat i ledajaká nevyváženost :-).

„Věřím, že skutečná tantra, kvalitní byznys i naše duchovní cesta mají základ v harmonii naší mužské a ženské části.“

Květa Kolouchová

Více viz info k semináři: Vnitřní žena – vnitřní muž

autorka: Květa Kolouchová