a objevit své životní poslání
(série 4 meditačních večerů)

listopad-prosinec 2017
čtvrtky 18:00-20:30

9.11, 23.11, 7.12 a 21.12. 2017

Horní náměstí 47/132, Opava – zde
vstupné 200 Kč /večer.
Při platbě předem na účet 750 Kč za 4 večery

Po prvním večeru se skupina uzavře a další večery jsou pouze pro ty, co přišli na první večer a rozhodli se pro celý cyklus.
Jedná se o meditace Sanay Roman, které budu simultánně překládat do češtiny (více viz níže). Můžete si je nahrát.
Anglický kurz (meditace v angličtině) si můžete objednat ve formátu mp3 na www.orindaben.com za 49,95 dolarů (cca 1100 Kč)

Platí se buď předem na 2000268946/2010 nebo na místě, rezervace  buď e-mailem kolouchova.kveta@seznam.cz nebo SMS na 608 498 088


Cíle meditačních večerů

Energetickou cestou pracovat na vytvoření, rozšíření a prosvětlení sebe a svého životního poslání. Díky meditacím k sobě můžete objevit své životní poslání, a nebo pokud již vykonáváte vhodné povolání, tak přitáhnout více vhodných klientů a spolupracovníků a propojit tak své podnikání se službou světu. Doporučuji pro lidi, kteří se sebou již pracují, s meditacemi se nesetkávají poprvé a vyhovují jim. Případně pro nadšené jedince, co to chtějí zkusit. Meditace jsou možná lehce pokročilé, pracují s vnitřním světlem a fungují i když „nic nevidíte a necítíte“.

Komu jsou večery určeny

Tyto meditace jsou vhodné pro lidi, kteří chtějí skrze své životní povolání či podnikání sloužit lidem a světu a naplnit tak svůj vnitřní duchovní potenciál.
Ocení je každý, kdo chce pracovat se světlem. Taktéž určitě všichni osvícení podnikatelé a ti, kteří prodávají nějakou službu nebo produkt a vědí, že mohou díky vnitřní práci s energií rozvinout své podnikání (jedná se o meditace, které jsem původně zařazovala do výcviku Osvícený byznys). Je známo, že práce na energetické úrovni může člověku ušetřit měsíce a roky úsilí ve vnějším světě.

Meditace se dobře doplňují se sérií:  Zvýšit své vnitřní světlo. Která by měla/mohla následovat v lednu/noru 2018 🙂


Jak večer probíhá?

  • Úvod
  • První meditace večera
  • Vstřebávání, povídání, harmonizování pomocí tibetských mís (koncert, samostatně, ve dvojicích, aktivně či pasivně jak kdo potřebuje).
    Tibetské mísy jsou nástroj ladění a léčení.

  • Druhá meditace večera
  • Krátké sdílení a rozloučení

    Tyto večery nejsou příliš zaměřeny na povídání a velké sdílení životních příběhů a přesvědčení. Vskutku jde spíše o vnitřní práci. Povznést se, zapracovat na sobě. Ráda bych, aby se zde každý cítil komfortně. Je zcela na každém, kolik toho bude sdílet a povídat o sobě. Ticho je také léčivé. Případně něco milého přečtu nebo povyprávím.


Meditace Sanay Roman

Hlavní část večera jsou meditace od mé oblíbené autorky Sanay Roman, budu je simultánně překládat do češtiny. Dělám to už  hodně let. Je to moje srdcová záležitost. Osobně se jim věnuji od roku 2004 a ve skupinách je vedu od roku 2008. Jedná se o  velmi účinné světelné meditace (trvají zhruba 25 minut). Neznám silnější a efektivnější vedené meditace, které tak dobře pracují s vaší energií, propojují vás s vaším Vyšším Já, zvedají osobní vibrace a díky tomu velmi rychle vedou k naplnění vašich cílů a záměrů. Pokud se jedná o celou sérii, má to ještě větší sílu neboť meditace na sebe navazují a energie se buduje. Dlouhodobější práci preferuji před jednorázovými akcemi. Naplňuje mne i účastníky mnohem více. O síle skupiny ani nemluvě. „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“.  (Mt 18,20). 


Večer Meditace Datum
1 Meditace 1: Procitnutí, co tady mám dělat?
Meditace 2: Znít svůj tón
9.11.2017
2 Meditace 1: Rozšířit svou Vizi
Meditace 2: Setkání s duchovní komunitou
23.11.2017
3 Meditace 1: Zavolat k sobě ty, kterým chceš sloužit
Meditace 2: Plynout s proudem
7.12.2017
4 Meditace 2: Být zdrojem světla
Meditace 2: Stát se Služebníkem Světa
21.12.2017
Zimní slunovrat

Meditace ze série Stát se služebníkem světla

 1. Meditace : Procitnutí, co tady mám dělat? 

( The awakening: What am I Here to Do? )
„Cestuj do chrámu Mistrů, staň se svým Vyšším Já a společně s Mistry pracuj na probuzení se k tvé vyšší cestě a účelu.“

2. Meditace : Znít svůj tón
( Sounding Your Note)
„Nech zaznít tón své duše do světa a pošli ven své volání po službě světu. Nalaď se na plán lidstva a propoj s ním svůj tón. Probuď v sobě kvality, které budeš potřebovat k tomu, abys uspěl.“

3. Meditace: Rozšířit svou Vizi
(Expanding Your Vision)
Zvyš svou důvěru v hodnotu své práce, Podívej se na větší obraz o své práci a osvoj si schopnost správného načasování. Vyčisti bloky a vytvoř si prostředí, které ti pomůže vyjádřit svou práci světu.

4. Meditace: Setkání s duchovní komunitou
(Meeting Your Spiritual Community – World Server série)
„Nauč se, jak si zavolat veškerou pomoc, která je dostupná z vyšších realit. Otevři své vyšší centra telepatie pro obdržení vedení a zpráv. Setkej se s mnoha vysokými bytostmi, které ti mohou pomoci energetizovat tvojí práci.“

5. Meditace: Zavolat k sobě ty, kterým chceš sloužit
(Calling To Those You Can Serve – World Server série)
“ Zavolej k sobě všechny, kterým můžeš sloužit, tvé studenty, klienty nebo zákazníky, pokud podnikáš. Postav most světla do jejich srdcí a přitáhni je k sobě a své práci.“

6. Meditace: Plynout s proudem
(Navigating the Flow – World Server série)
„Nauč se si přitáhnout příležitosti, vybrat správné, osvojit si jasnou vizi, a vidět svou cestu jako tu nejvíc světelnou“

7. Meditace: Být zdrojem světla
(Being a Source of Light – World Server série)
„Podívej se na sebe jako na vůdce a přitáhni si k sobě ty, jejichž vyšší smysl je ti pomáhat realizovat tvou práci světu.“

8. Meditace: Stát se Služebníkem Světa
(Becoming a World Serve)
Zasvěť svou práci světlu, spoj se s Mistry a bytostmi světla pro energetizaci své práce, přijmi vedení a energetickou pomoc, a oslavuj svou rozšiřující se cestu služby světu.


Tak se těším na společnou praxi. Zkušenost s těmito meditacemi říká, že pokud se do toho pustíte, tak pozitivní výsledky jsou jisté.