Účastnice, která úspěšně absolvovala mnou vedený výcvik  „Práce s lidmi“

Mgr. Romana Syrová
Pardubice

Nabízím: Finanční poradce ochrana příjmů a majetku, zajištění bydlení, důchodové zabezpečení, zhodnocení volných prostředků.
Orientuji se na takovou formu spolupráce, při které vyslechnu a porozumím potřebám klienta, snažím se mít na danou věc podobný pohled a hledám taková řešení, aby výsledek odpovídal klientovým představám.
Cíl: finanční nezávislost u klientů

Kontakt: 777 960 035
romana.syrova tiscali.cz
www.spolek.biz

 

Zpětná vazba k výcviku:

Výcviku „ Práce s lidmi“ jsem se zúčastnila proto, abych mohla oblast poradenství, které poskytuji, rozšířit i o osobní rozvoj a růst, protože se tyto oblasti poměrně silně prolínají.

1/ Co ti výcvik „Práce s lidmi“ dal do profesního života? Kolik % jeho obsahu odhaduješ, že využíváš nebo postupně využiješ v budoucnosti?

Vzhledem k tomu, že práce s lidmi je o komunikaci, největší přínos vidím hlavně v tématech týkajících se struktury jazyka, formy komunikace. Je dobré vědět, že raport v komunikaci mi pomůže dosáhnout společného cíle, umím si rozklíčovat některá zdánlivě neřešitelná témata. V mém profesním životě zatím použiji 70% obsahu výcviku, terapeutické a koučovací techniky začnu určitě využívat v budoucnosti.

2/ Co ti výcvik „Práce s lidmi“ přinesl po osobní stránce? Jak podpořil tvůj osobní rozvoj?

Po 2 měsících se ze mě stal jiný člověk. Začala jsem se více orientovat na duchovní cestu, více si uvědomuji sama sebe, svoje chování, reakce, zdroje, hodnoty… To, co mi přinesl výcvik v osobním životě je výrazná změna, na kterou adekvátním způsobem reagovala i má rodina.

3/ Jak bys výcvik „Práce s lidmi“ celkově zhodnotila. Splnil tvé očekávání?

„ Práci s lidmi“ hodnotím velice vysoko. Kurz je veden tak, aby všechno co se učíme jsme uměly aplikovat na sobě, pak to můžeme použít u druhých a díky tomu jsme měly možnost řešit i některá vlastní témata. Toto mě osobně výrazně posunulo. Kurz doporučuji, stojí za ty peníze, ale je náročný a hodně intenzivní.


Reference ostatních účastníků výcviku zde