série 8 meditačních večerů

Srdce má mnoho okvětních plátků a ke štěstí vede spousta kroků. Je to jako skládání mozaiky z mnoha barevných střípků. Každou meditací pohladíme jeden plátek svého srdce a pomůžeme mu se otevřít ještě víc. Nejde o to co děláte, ale o to, v jakém stavu bytí se nacházíte. Chcete být šťastní, žít s otevřeným srdcem? Tak to máme společný záměr a jste srdečně vítání chodit. Je možné přijít i jen jednotlivé večery.

joy1

Místo konání: Praha (zde), čas 18.30-21.00, vstupné 200 Kč

Program:

OTEVŘÍT SRDCE A  ŽÍT S RADOSTÍ Meditace 1: Najít svou cestu radosti
Meditace 2: Přeměnit negativní v pozitivní
SEBELÁSKA, SEBEÚCTA A SEBEVĚDOMÍ Meditace 1: Umění sebelásky
Meditace 2: Sebeúcta a sebevědomí
NAJÍT SVOU SÍLU Meditace 1: Síla- zjemňování svého ega
Meditace 2: Znát moudrost svého srdce
UMĚNÍ PŘIJÍMAT

Meditace 1: Otevřít se přijímání
Meditace 2: Oceňování a vděčnost

VNITŘNÍ ROVNOVÁHA Meditace 1: Najít vnitřní mír
Meditace 2: Rovnováha a stabilita
VNITŘNÍ SVOBODA Meditace 1: Projasnění – žít ve světle
Meditace 2: Svoboda
KVANTOVÝ SKOK ve vědomí Meditace 1: Přijímání nového
Meditace 2: Projít kvantovým skokem
ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ Meditace 1: Žít své vyšší poslání
Meditace 2: Rozpoznat své životní poslání

 

OTEVŘÍT SRDCE A  ŽÍT S RADOSTÍ

Motto:
Kde je moje radost: jak ji objevit, prohloubit, více vnést do života…

Meditace 1: Najít svou cestu radosti
Radost je vnitřní tón, kterým zníte, když procházíte svým dnem. Víte z čeho máte v životě radost? Nebo je Váš život přeplněn povinnostmi a pocitem měl/a bych? Můžete si vybrat, jestli jít cestou boje a zápasu nebo cestou radosti. Dokážete se rozhodnout a zavázat se ke šťastnému životu? Co k tomu potřebujete?

Meditace 2: Přeměna negativního v pozitivní
Umíte se na svůj život dívat z vyšší perspektivy? Schopnost dívat se na lidi, okolnosti a svou situaci pozitivníma očima Vás chrání a pomáhá Vám vystoupit z masových myšlenkových forem a hustých energií na svojí cestu radosti. Tento postoj, zrovna tak jako schopnost zamilovat se do své minulosti a do sebe, léčí Vaše emocionální tělo


SEBELÁSKA, SEBEÚCTA A SEBEVĚDOMÍ

Motto:
Žít s radostí je jako mnohobarevná mozaika, skládající se z mnoha střípků. Milovat sebe sama, vážit si sebe a svého času, uznávat své pocity a být si vědom svých kvalit jsou některé z těch střípků… chcete si je hlouběji osvojit?

Meditace 1: Umění sebelásky
Milovat sebe sama znamená přijmout se přesně takoví, jací jste právě teď. Je to o tom najít k sobě hřejivý vztah plný respektu a přijetí spíše než se odsuzovat a kritizovat. Obvykle to neděláme (snad v domnění, že si to nezasloužíme nebo že je to sobecké) a pak se nám to nedostává ani od druhých a my to (sobecky) vyžadujeme. Sebeláska je umění, ve kterém se zdokonalujeme celý život. Pokud víte o něčem, co by vám prospělo a neděláte to, chybí vám sebeláska… Ve stavu uvolnění a meditace můžete pročistit vnitřní překážky a dát životu opět dobrý směr…

Meditace 2: Sebeúcta a sebevědomí
Respektovat sebe znamená žít podle svých hodnot, kterým věříte a které vyznáváte. Vážit si svých pocitů a myšlenek a být se sebou spojení. Pokud jsme spojeni se svým skutečným já, můžeme nalézt skutečné sebe-vědomí. Začne se nám více dařit dělat to, co skutečně chceme a to nás zase opět podpoří v tom cítit se sebevědomě… Je to pozitivní cyklus, který lze podpořit meditací, vnitřním postojem a následnými kroky…


NAJÍT SVOU SÍLU

Motto:
Žít s radostí je cesta našeho srdce. Jen ve spojení s ním jsme schopni nalézt a projevovat skutečnou sílu. O síle jsme se často už v dětství naučili hodně negativního. Ať už díky vzorům v rodině, nebo že jsme svou energii potlačili, abychom byli milováni. Navíc o síle je všeobecně rozšířeno mnoho překroucení, které nás ovlivňují. Tento večer vyladíme vlastní vnímání síly a propojíme jí se srdcem.

Meditace 1: Síla – zjemňování svého ega
Věnujeme-li pozornost svojí vyšší přirozenosti, ta nižší jednoduše pozvolna zaniká pro nedostatek zájmu… Tento proces je postupný, my jej však můžeme cílenou vnitřní prací urychlit tím, že v sobě (v meditaci i jindy) ukotvujeme vyšší vibrace, měníme bod identifikace a s láskou se staráme a léčíme všechny části sebe… A to je skutečná vnitřní síla, ne síla jakou nám demonstrují lidé nosící pouze „moci šat“.

Meditace 2: Znát moudrost svého srdce
V našem srdci je láska a pro náš šťastný život je bezpodmínečně nutné s ní vejít do kontaktu. Láska je potravou vesmíru. Je to energie, ne-li bytost, kterou lze cítit jako vjem v těle, v emocích, v duchovních rovinách. Lze jí léčit, lze jí posílat. Je to všudypřítomná síla, lepidlo, které drží pohromadě atomy světa. Přijďte se spojit se svým srdcem, poznat moudrost lásky a zažít jí skrze svou vlastní meditaci.


UMĚNÍ PŘIJÍMAT

Motto:
Umíte přijímat? Víte, co opravdu chcete a potřebujete? Dovolte si v meditaci otevřít kanál přijímání. Pustit to, co nepotřebujete a ocenit to, co už máte. Vděčnost léčí emoce, tělo, mysl a přináší nám hojnost všeho.

Meditace 1: Otevřít se přijímání
Umění přijímat je často oslabeno přesvědčeními typu, že si to nezasloužíme. To lze změnit. Lze se naladit na esenci toho, co chceme a přijmout jí odevšud. Nelpět na jednom zdroji – i to je schopnost přijímat. Odevzdat se proudu života.

Meditace 2: Vděčnost a ocenění
Je jedna technika použitelná snad kdykoliv, kdekoliv a kýmkoliv… ve chvíli, kdy děkujete se prosvětlí vaše aura. Změníte jí srdcem, protože pocit vděku vychází ze srdce. Když děkujete, otvíráte své srdce. A to je tolik potřeba k vyléčení našich nespokojeností a stesků…

VNITŘNÍ ROVNOVÁHA

Motto:
Někteří lidé se bojí nemít žádné pocity a tak radši vytvářejí rozruch a intenzivní emoce. Zvyknout si na vnitřní klid a mír, rovnováhu, pocit bezpečí a stabilitu je mnohdy obtížnější než se přizpůsobit rozbouřenému prostředí… Ať už procházíte čímkoliv, trocha klidu a stability neuškodí, ne?

Meditace 1: Najít vnitřní mír
Vnitřní mír je víc než jen pocit uvolnění v těle, je to kvalita, vibrace, která léčí strach, podrážděnost, netrpělivost nebo jakoukoliv rezistenci. Můžete prohloubit svůj vnitřní mír a posunout se tak zase o kousek blíž svému skutečnému já?

Meditace 2: Rovnováha a stabilita
Rovnováha je nalezení středu mezi dvěma polaritami. Rovnováha je o umírněnosti, ne o extrémech. Není to nuda či nicota, ale nalezení správného poměru mezi prací a hrou, aktivitou a odpočinkem, bytí s druhým a sám se sebou… každý hledáme rovnováhu a pocit bezpečí v něčem jiném. Meditací naleznete to, co potřebujete a ukotvíte v sobě pocit bezpečí.

VNITŘNÍ SVOBODA

Motto:
Osvoboďme sami sebe z pout. Jsme to jen my, kdo se rozhoduje,  jak budeme prožívat okolnosti svého života.

Meditace 1: Projasnění – žít ve světle – Není asi nic užitečnějšího než prosvětlovat sebe a své prostředí světlem. My jsme světlo, stačí tedy jen být sami sebou. Chcete zesílit své světlo? Díky tomu vnesete jasnost do svého myšlení i pocitů a to stojí za to. Meditace určená přímo k tomu.

Meditace 2: Svoboda – Jeden z nejnádhernějších darů, který nám byl dán. Svoboda je naše životní právo. Svoboda má jen ty hranice, které si sami vymezíme. Můžete si dát více svobody? Můžete druhým dát více svobody?

 


KVANTOVÝ SKOK

joy2

Motto:
Chtěli byste v nějaké oblasti svého života udělat kvantový skok? Stačí požádat, něco pro to udělat a ono to vyjde:-). Kdy jindy než v roce 2012? V meditacích budeme energeticky pracovat na vašich tématech, aby se vaše mysl mohla uklidnit a zpomalit a naopak váš život nabral správný směr a rychlost.

Meditace 1: Přijímání nového
Chcete-li víc (duchovně, materiálně, emocionálně…) než jste dosud vytvořili, tak není nic lepšího než s tím přáním nejprve pracovat energeticky… Být otevření přijmout to, co chcete odkudkoliv, nefixovat se na jednu možnost. Důvěřovat ve svou lepší budoucnost a své schopnosti… a žít v přítomnosti.

Meditace 2: Projít kvantovým skokem
Kvantové skoky vyžadují čas a umění tvořit formy ve hmotě… Možná právě shromažďujete energii, pracujete na nějakém tématu (ať už vztahovém, pracovním nebo energetickém) a ve vašem vědomí se připravuje skok… Meditace vám jej pomůže urychlit a zpříjemnit, aby to to byl skok dobrým směrem a ne do propasti 🙂

———-

NAJÍT SVÉ ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ aneb ŽÍT S RADOSTÍ

Motto:
Objevit nebo prohloubit a rozvíjet své životní poslání a vnášet svou duši do své životné práce je základ osobního i pracovního štěstí. Přijďte, chcete-li na tomto tématu vnitřně zapracovat. Ať už „absolutně“ netušíte, co je vaše životní poslání, nebo máte pouze mlhavou představu nebo to už víte a přáli byste si získat podporu a své poslání prohloubit.

Meditace 1: Žít své vyšší poslání

Meditace 2: Rozpoznat své životní poslání


Vřele doporučuji, pořídit si knihu od Sanay Roman – Žít s radostí.

Kniha: Žít s radostí, Sanaya Roman

 

Jednotlivé meditace přímo doprovázejí kapitoly v knize. Radost je vnitřní stav a můžete jej docílit mnoha způsoby, kniha je dobrou podporou :-).


 

Těším se na Vás!