7 meditačních večerů dle kurzu Sanay Roman: Manifesting as Your Divine Self
Pro absolventy cyklu 7 paprsků nebo kurzu Transformace se 7 paprsky

divine self kurz2

 Aktuální termíny: plánováno na březen – květen 2016

Vstupné:  2100 Kč  – lze absolvovat pouze jako celek, lze platit též 2x 1100Kč

Anglický kurz stojí 210 dolarů (tedy cca 5250 Kč) a je možné si ho objednat na stránkách www.orindaben.com 


K meditačním večerům
.

Budeme se propojovat s pány 7 paprsků, ladit se na své Božské Já. Otvírat se síle, lásce, moudrosti, vizi, inspiraci, světelnosti, hojnosti, jasnosti a míru našeho Božského já. Ono je naše skutečné já. Skrze meditace budeme přirozeně přesouvat bod identifikace k Božskému Já. A tím budeme zvyšovat svou schopnost manifestovat ve svém životě formy, okolnosti, vztahy a situace sloužící našemu vyššímu dobru a vnášející do světa světlo. Díky těmto meditacím zvýšíme vnitřní světlo, světelnost a čistotu své aury, vytvoříme světelný most k božskému já. Získáme inspiraci, oživíme tvořivost, staneme se magnetickými pro to co potřebujeme, posílíme vnitřní vedení a stvoříme éterický plán toho, co chceme manifestovat. 

Vyčistíme překážky k manifestaci

Rozpustíme překážky pro manifestování toho co chceme. Rozpustíme staré myšlenky, přesvědčení, omezení, rodinné i kulturní podmínění, strachy, obavy – prosto cokoliv nám bránilo. Budeme pracovat s Posvátným Transmutujícím Plamenem a dalšími energiemi. Rozvineme a transformujeme tělo touhy /astrální tělo. A započneme proces tvoření nové osobnosti skrze krystalické světlo reflektující naše Božské Já.

Více pochopíme princip manifestování

Naučíme se věci manifestovat mnohem krásnějším, zářivějším způsobem, v souladu s Božským plánem, tak že stvořené nám bude přinášet radost, harmonii, hojnost, lásku a požehnání. Tento cyklus meditací nabízí nové paradigma, které posune vaše vnímání toho, co je manifestování a už o něm nebudeme přemýšlet nikdy stejně. 

 Zhmotni svůj sen, žij v jiném rytmu, rozhýbej zaseknuté

To co se budeme skrze meditace učit, můžete použít pro zhmotnění nějakého svého snu, k rozhýbat oblasti, která je zaseknutá, žít v jiném rytmu, osvojit si nové kvality vědomí, přijmout novou, vyšší vizi svého života a činností. Získáte vnitřní vedení a opustíte obavy o budoucnost. Tvůj průvodce, sluneční anděl, vnitřní učitelé a Božské Já ti vždy přinesou co potřebuješ. 


Meditace jednotlivých večerů

Každou ze 14 meditací uděláme v kurzu pouze jednou. Současně jí budeme nahrávat a proto dostanete její mp3 záznam a můžete si jí doma libovolně krát zopakovat.

Večer Téma Meditace
1. večer Světelnost a Identifikace – Posunout se na vyšší oktávu světla a stát se svým Božským já Meditace 1: Světelnost
Meditace 2: Identifikace
2. večer Osvícení a Průzračnost – Vytvořit světelný most k Božskému a pročistit svou auru Meditace 1: Osvícení
Meditace 2: Průzračnost
3. večer Inspirace a Láska – přijmout Božské myšlenky a vložit Lásku do stvořeného Meditace 1: Inspirace
Meditace 2: Láska
4. večer Záměr a Svoboda – Vytvořit éterický plán a vyčistit překážky k manifestaci Meditace 1: Záměr
Meditace 2: Svoboda
5. večer Akce a Dokončení – Najít nejkratší cestu k cíli a manifestovat formu Meditace 1: Akce
Meditace 2: Dokončení
6. večer Transmutující Posvátný PlamenTransformace astrálního těla – proměnit své tělo touhy Meditace 1: Posvátný Plamen
Meditace 2: Transformace astrálního těla
7. večer Zrození nového Já a Integrace – poskládat vše dohromady Meditace 1: Zrození nového Já
Meditace 2: Integrace

Anglické názvy meditací
.

1.  Illumination–Moving to a Higher Octave of Light
2.  Identification–Becoming Your Divine Self
3.  Alignment–Building a Bridge of Light to Your Divine Self
4.  Purification–Refining Your Aura
5.  Inspiration–Receiving Divine Ideas
6.  Love–Giving Life to Your Creations
7.  Intention–Creating the Etheric Blueprint
8.  Freedom–Clearing Obstacles to Manifesting
9.  Action–Finding the Shortest Path to the Goal
10. Completion–Manifesting the Form
11. Divine Manifesting with the Sacred Transmuting Flame
12. Evolving Your Desire Body
13. Birthing a New You
14. Integration–Bringing It All Together

Více informací najdete na stránkách www.orindaben.com


 Rezervace akcí

Akce si rezervujte buď SMS 608 498 088 nebo e-mailem kolouchova.kveta@seznam.cz

hodina 18.30

Pro pohodlí Vaše a klid všech zúčastněných přicházejte prosím včas. Je možné přicházet už o 20 minut dříve. Od okamžiku zahájení akce je vchod uzamčen.