8 meditačních večerů pro probuzení srdečního centra skrze propojení se s vlastní Duší
(podle kurzu Sanay Roman: Soul Love: Awakening Your Heart Centers)

soul love

Aktuální termíny: není vyhlášen

Vstupné: 200 Kč (tedy 1600 Kč při platbě předem na 2000268946/2010) nebo jednotlivě 250 Kč/večer
Anglický kurz (meditace v angličtině) si můžete objednat na www.orindaben.com


K meditačním večerům

Jedná se meditace zaměřené na propojení s vlastní duší a rozvinutí srdečního centra. Meditace jsou praktickým doplněním Knihy: Láska Duše od Sanay Roman. Budeme tedy skrze meditační práci se srdečním centrem, transformovat naše vztahy, zvyšovat sebelásku, zesilovat schopnost vyzařovat bezpodmínečnou lásku, povznášet se nad mocenské boje a dramata osobnosti. To vše se děje přirozeně když se prohlubuje kontakt s Duší. Práce s jednotnou a zaměřenou skupinou, umocňuje hloubku ponoru a vibrační posun celé skupiny. To preferuji a proto po prvním či druhém večeru skupinu uzavírám.


Meditace jednotlivých večerů

 většinu z 8 meditací uděláme v kurzu celkem 2x, ale ne v jeden večer.

Večer Téma Meditace
1. večer Kontakt s Duší Meditace 1: Navázat kontakt s Duší
Meditace 2: Splynout s Duší
2. večer Splynout s Duší Meditace 1: Splynout s Duší
Meditace 2: Propojit se s Duší druhého
3. večer Propojit se s Duší druhého Meditace 1: Propojit se s Duší druhého
Meditace 2: Pokojná vyrovnanost Lásky
4. večer Pokojná vyrovnanost Lásky Meditace 1: Pokojná vyrovnanost Lásky
Meditace 2: Jednota Lásky
5. večer Jednota Lásky Meditace 1: Jednota Lásky
Meditace 2: Ochota milovat
6. večer Ochota milovat Meditace 1: Ochota milovat
Meditace 2: Odevzdání se Lásce
7. večer Odevzdání se Lásce Meditace 1: Odevzdání se Lásce
Meditace 2: Láska Duše
8. večer Láska Duše Meditace 1: Láska Duše
Meditace 2: Přijímat a vyzařovat Božskou lásku

.


Jak večer probíhá?

  • Úvodní sdílení
  • První meditace večera
  • Harmonizování pomocí tibetských mís (samostatně, ve dvojicích, aktivně či pasivně jak kdo potřebuje). Je to účinný nástroj ladění, léčení, je to náš soukromý konzert :-)
  • Druhá meditace večera
  • Sdílení a rozloučení

Anglický text k meditacím

.

Program 1: Making Soul Contact – Expand your consciousness with the Solar Light, journey to the soul plane, and call your soul to you. Meet your soul, receive its love, and travel into your soul’s jewel, the essence of your being.

Program 2: Blending With Your Soul – Awaken your heart center with your soul’s light. Invite the Being of Love into your heart center to awaken it. Dissolve, transform, and evolve everything within you that does not reflect your true being.

Program 3: Soul Linking – Learn how to soul link to radiate love and transform your relationships. Recognize when your love is being received, learn how to intensify your broadcast of love, and know when to stop radiating love.

Program 4: The Serenity of Love – Experience serenity as you radiate the magnetic, amplifying, transparent, accepting, and unconditional qualities of soul love.

Program 5: The Oneness of Love – Awaken your head center and connect with the oneness of which you are a part. Make the energies between you and others more beautiful and light-filled. Be in harmony with the universe.

Program 6: The Will to Love – Activate the hidden point of your solar plexus center and radiate a consistent, steady, soft, patient, and forgiving love to yourself and others.

Program 7: Surrendering to Love – Lift solar plexus energy into your heart center. Free yourself from responding to negative energy, let go of power struggles, and stay in your center around other people’s energy.

Program 8: Soul Love – Circulate light between your heart centers to move into a state of soul love, to connect with the Universal Presence of Love, and to know that the universe is always working for you and with you.


láska duše knihy


Rezervace akcí

Akce si rezervujte buď SMS 608 498 088 nebo e-mailem kolouchova.kveta@seznam.cz

hodina 18.30

Pro pohodlí Vaše a klid všech zúčastněných přicházejte prosím včas. Je možné přicházet už o 20 minut dříve. Od okamžiku zahájení akce je vchod uzamčen.