4 meditační večery pro práci se 7 božskými energiemi
(podle kurzu Sanay Roman: Manifesting as Your Divine Self)

divine self kurz

Aktuální termíny: není vyhlášen
lze absolvovat pouze jako celek
Vstupné: 1200 Kč – platba na místě nebo předem na  účet 2000268946/2010
Anglický kurz stojí 90 dolarů tedy cca 2250 Kč, můžete si jej objednat na www.orindaben.com

Místo konání: Praha


K meditačním večerům

Jedná se meditační práci s zaměřenou na 7 paprsků, práci s Pány paprsků a jejich kvalitami. Díky laděním se na tyto kvality v sobě budeme zesilovat kontakt se svým Božským já. Je to kurz Sanay Roman, který jsem si zamilovala a opakovaně jím procházím již několik let. Poprvé jsme jej s lidmi dělala na jaře 2015. Je vhodný ideálně pro lidi, kteří mají již nějakou meditační praxi. Vznikl na žádost mých klientů a přátel, s kterými pravidelně meditujeme. Meditace jsou silné a jsou více o ladění se světelnou osu a božskou podstatu, proto jsou určeny vážným zájemcům, ideálně těm, kteří se s Orinovými meditacemi (meditace Sanay Roman) již setkali a prošli si těmi základními, které jsou více zaměřené na harmonizací naší osobnosti. Práce s jednotnou a zaměřenou skupinou, umocňuje hloubku ponoru, vibrační posun a vnitřní práci celé skupiny, proto je lepší absolvovat meditační sérii jako celek. To preferuji.


Meditace jednotlivých večerů

 Každou z 8 meditací uděláme v kurzu pouze jednou. Dostanete její mp3 záznam a můžete si jí doma libovolně krát zopakovat.

Večer Téma Meditace
1. večer Božské Já, 7 paprsků a Síla  
(Manifestace se 7 paprsky a 1 paprsek)
Povídání o 7 paprscích, Pánech paprsků a jejich kvalitách a Božském Já
Meditace 1: Manifestace se 7 Pány paprsků
Meditace 2: Síla – Uvolnit staré a iniciovat nové
2. večer Láska a Moudrost
(2. a 3. paprsek)
Meditace 1: Láska – Probuzení duchovní vize
Meditace 2: Moudrost – Vybrat si z nekonečných možností
3. večer Intuice a Světelnost
(4. a 5. paprsek)
Meditace 1: Intuice – Vytvářet harmonii a rozpouštět omezení
Meditace 2: Světelnost – Transformovat své myšlenky
4. večer Inspirace a Dokonalost
(6. a 7. paprsek)
Meditace 1: Inspirace – Vyjádřit skrz sebe Vyšší Světlo
Meditace 2: Dokonalost – Manifestovat božský plán

.


Jak večer probíhá?

  • Úvodní naladění
  • Povídání ke konkrétnímu paprsku/kvalitám
  • První meditace večera
  • Povídání ke konkrétnímu paprsku/kvalitám
  • Druhá meditace večera
  • Sdílení a rozloučení

Anglický text k meditacím

.

Program 1: Sanaya Talk–Why Link with Divine Will? Who are the Great Ones? Setting Your Intention, Program 2: Sanaya Talk–What is Divine Manifesting?, Program 3: Sanaya Talk–What is Your Divine Self?, Program 4: Sanaya Talk–Instructions for Using the Journeys

Program 5: Orin–Manifesting with the Seven Great Ones Who Radiate Divine Will
This is a profound journey that teaches you how to call upon all Seven Great Ones who radiate Divine Will so you can experience the power, love, wisdom, harmony, illumination, inspiration, clarity, vision and other qualities of your Divine Self.  You will bring various areas of your life into resonance with this space of power.  This space can greatly enhance and strengthen your ability to manifest as your Divine Self.

Program 6: Orin–Power: Releasing the Old, Initiating the New
Link with this Great One of Will and Power who embodies the Will to Initiate, to experience the power of your Divine Self. Release obstacles, find the shortest path to the goal, and let go of anything that keeps you from being your Divine Self.  With energy from this Great One and your Divine Self, you can initiate new consciousness to manifest better circumstances, conditions, relationships, and situations that will bring you joy and fulfill your higher purpose.

Program 7: Orin–Love: Awakening Spiritual Vision
Connect with the Great One who radiates Divine Love and the Will to Unify.  Link your heart center with the Heart of your Divine Self and the Heart of all life, expanding into the oneness and awakening your spiritual vision.  As you connect to the heart of all life, you can see more about whatever you are manifesting.  You become magnetic to all you need to fulfill your purpose, drawing everything to you through your magnetic heart.

Program 8: Orin–Wisdom: Choosing from Infinite Possibilities
Connect with this Great One who radiates creative intelligence and the Will to Evolve.  This Great One assists you in sensing the infinite possibilities and potential for your life.  Connecting with your Divine Self in the light of this Great One aids you in expanding the possibilities you see for your life, and in any area you manifest.  You are infused with the purpose, wisdom, and all-knowing qualities of your Divine Self so you can discover more about what to manifest, and to know what steps to take to create it. Work with this Great One to receive answers and guidance, to know the best way to go, to develop plans and strategies, to deepen

Program 9: Orin–Intuition: Creating Harmony and Dissolving Limitations
Work with this Great One who embodies the Will to Harmonize.  Open all channels of communication to your Divine Self, so you can hear the still, small quiet voice of your Divine Self that is guiding you in every moment to your higher good. Link with your Divine Self as you work with this Great One to release limitations, struggles, and conflicts that keep you from manifesting what you want.  Add beauty to your creations, and experience harmony and peace in every area of your life.

Program 10: Orin–Illumination: Transforming Your Thoughts
Draw in energy from this Great One who radiates the Will to Act. The „act“ is to have thoughts that lead to right action, that show you your next steps, and lead to liberation.  With the illumination of this Great One, you will link your mind with your higher mind and the Universal Mind to see in the light of the Real. In this light you can know the infinite abundance, beauty, perfection, harmony, and truth of who you are. You can know what is Truth and what is Illusion so you can manifest those things that are for your higher good, and turn away from everything that is not.  You can dissolve illusions, beliefs, and mental concepts that keep you trapped in old, stuck patterns, repeating the past.or creating lack and limitation.  You can have an illumined mind that shows you what actions to take the lead to your highest future. Illumined thoughts come as divine ideas. They are so transformative they can open up a new direction, reveal more of your path, bring new understandings, and bring clarity and solutions.

Program 11: Orin–Inspiration: Expressing Highest Light Within You
In the presence of this Great One, who radiates the Will to Cause, you can better experience the light of your true, authentic, Divine Self. This Great One brings you awareness of the highest light within you, the „cause“ of all you manifest.  You will build in „light receptors“ to the highest light within you, so you are more responsive to the guidance, energy, and light of your Divine Self. Receive seeds of inspiration from your Divine Self of focus, one-pointedness, fearlessness and courage, strength, and devotion. . You can experience more self-confidence, self-esteem, optimism, hope and faith, begin to transcend the ego, have greater trust, be more receptive to spiritual guidance, and able to surrender to your Divine Self as you link with this Great One.  Receive seeds of freedom to assist you in rejecting lesser desires, fears, doubts, habits, and attachments that would stop you from manifesting a new, higher future.

Program 12: Orin–Perfection: Manifesting the Divine Blueprint
You will „stand“ as your Divine Self in the center of all seven Great Ones, and experience your increased power, love, wisdom, harmony, illumination, vision, and inspiration that allows you to manifest forms which embody light and divine purpose. You will think of something to manifest, and use the Sacred Transmuting Flame to transmute whatever would distort the divine blueprint from manifesting.  You will clear obstacles so whatever you are manifesting can come about in its highest form, most perfect way, and with the best timing. You will learn how to manifest the divine blueprint of this area in a way that will bring you joy, harmony, peace, love, and blessings as it comes into your life. You will find the divine essence of what you want to manifest, give life to it, and learn how to become magnetic to all that is needed. You can create those forms and circumstances that are beautiful, will last, and serve their purpose. Everything you create can give energy back to you and bring you the momentum for your next divine creation.


Víkendová verze zde


Nástavbový kurz MANIFESTACE SE 7 PAPRSKY zde

divine self kurz2


Rezervace akcí

Akce si rezervujte buď SMS 608 498 088 nebo e-mailem kolouchova.kveta@seznam.cz

hodina 18.30

Pro pohodlí Vaše a klid všech zúčastněných přicházejte prosím včas. Je možné přicházet už o 20 minut dříve. Od okamžiku zahájení akce je vchod uzamčen.